Flags pl en
Sprzęt - BEYOND POLUS
Beyond Polus Jest to bezprecedensowa innowacja w dziedzinie wybielania zębów. Nowy akcelerator wybielania BEYOND™ Polus™ jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem tego typu dostępnym na rynku.
System BEYOND™ Polus™ oparty jest na technologii LightBrigde™ (świetlny most). Ta wyjątkowa, opracowana przez naukowców, technologia łączy długości świateł z dwóch różnych źródeł (halogenowego oraz diodowego LED) i tworzy tzw. świetlny most, który pozbawiony jest promieniowania UV oraz szkodliwego promieniowania podczerwonego.
Rezultatem końcowym jest źródło światła, którego fala pokrywa całkowicie niebieskie spektrum, najkorzystniejsze w procesie wybielania zębów, przynosząc najlepsze z możliwych rezultatów.
Akcelerator wybielania BEYOND™ Polus® wraz z zestawem Premier® otrzymał maksymalną ocenę 5


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu