Flags pl en
Leczenie - Chirurgia stomatologiczna
Dzisiejsza chirurgia stomatologiczna to nie tylko ekstrakcja (usunięcie) zęba czy leczenie ropni i torbieli. To obecnie również implantacje oraz rekonstrukcje kostne. Zabiegi kiedyś niemożliwe, dziś są wykonywane niemal rutynowo. W bezpieczny i bezbolesny sposób poprawiają komfort oraz samopoczucie pacjentów.
W Stomatologii Cichoń każdy zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, całkowicie bezpiecznym dla pacjenta. Używany do tego jest między innymi system The Wand. Środek znieczulający jest aplikowany przez system komputerowy - pacjent w komfortowy sposób, bez użycia igły, jest przygotowany do bezbolesnego leczenia.
Zabiegi chirurgii stomatologicznej dotyczą tkanek miękkich jamy ustnej oraz obszarów jej przyległych. Poniżej wymienione zostały pozostałe procedury chirurgiczne wykonywane w gabinetach Stomatologii Cichoń:
 • Ekstrakcje chirurgiczne:
  • Usunięcie zęba mlecznego
  • Usunięcie zęba stałego
  • Usunięcie zęba mądrości
 • Chirurgiczne usunięcie zatrzymanych zębów (także mądrości)
 • Resekcja wierzchołka korzenia
 • Nacięcie ropnia
 • Wypełnienie rany poekstrakcyjnej materiałem kościozastępczym

WSKAZANIA DO EKSTRAKCJI ZĘBA
Wskazań do ekstrakcji jest wiele, zarówno z powodów chorób tkanek zęba, jak i w toku postępującego leczenia ortodontycznego (celem stworzenia przestrzeni dla ustawienia pozostałych zębów w prawidłowym łuku, usunięcie zawiązków zębów ósmych) lub protetycznego (pojedynczy ząb w szczęce lub ząb znajdujący się poza łukiem, bez możliwości skorygowania wady leczeniem ortodontycznym).
Wytycznymi do ekstrakcji są jednak przede wszystkim poważne stany chorobowe, nierokujące powodzenia leczenia zachowawczego. Oto przykłady:
 • zaawansowana próchnica, zapalenie i zgorzel miazgi zęba grożące infekcją ogólnoustrojową
 • stany zapalne tkanek w okołowierzchołkowych
 • zaawansowane choroby przyzębia, stany paradontyczne
 • częściowe wyrżnięcie się zęba (tzw. ząb wklinowany), wokół którego gromadzą się bakterie
 • rozległe złamania zębów

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazanie do ekstrakcji mogą stanowić określone procesy chorobowe w bezpośrednim sąsiedztwie zęba. Są to m. in. przypadki, gdy ząb tkwi w naczyniaku krwionośnym, guzie nowotworowym bądź jego sąsiedztwie.
Przeszkodą do wykonania zabiegu może być również stan ogólnoustrojowy (np.: choroby serca, nerek, ciąża).
Zabieg ekstrakcji zęba jest zabiegiem nieskomplikowanym, pamiętać jednak należy, iż jak każdy zabieg chirurgiczny zawsze niesie ze sobą możliwość powikłań miejscowych i ogólnoustrojowych.

DIAGNOSTYKA
Lekarz przeprowadza wywiad lekarski oraz wykonane zostają zdjęcia RTG, a w określonych przypadkach komputerowe badanie tomograficzne (CT). Na podstawie badania lekarz jest w stanie dokładnie określi położenie, kształt zęba i otaczającej go kości oraz ocenić może stopień złożoności zabiegu.

PRZEBIEG LECZENIA
Pacjent jest znieczulany miejscowo. Po tym etapie chirurg stomatolog usuwa ząb.

ZALECENIA PO ZABIEGU
W zależności od tego, jaki był stopień złożoności zabiegu ekstrakcji, Pacjent powinien zastosować się do ścisłych, indywidualnych zaleceń, przekazanych przez chirurga.

PROFILAKTYKA
Aby uniknąć najbardziej radykalnej metody leczenia stomatologicznego, jaką jest ekstrakcja, należy dbać o higienę jamy ustnej oraz regularnie kontrolować stan uzębienia. Zapraszamy do Stomatologii Cichoń na wizyty kontrolne, co 6 miesięcy. Diagnostyka taka umożliwi wczesne wykrycie próchnicy, ognisk zapalnych i tym samym będzie najlepszym hamulcem dla nieodwracalnych zmian chorobowych w obrębie jamy ustnej.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Dlaczego powinno się jak najszybciej uzupełnić brakujący ząb?
Miejsce po ekstrakcji zęba często zwane jest przed stomatologów „destrukcyjną luką”. Dlaczego?
W pełnym łuku zębowym każdy ząb ma swoje określone miejsce i funkcję. W przypadku powstania jakiegokolwiek braku zębowego automatycznie dochodzi do zachwiania równowagi. Rozpoczyna się proces destrukcyjnych i często nieodwracalnych zmian, które są wynikiem nieuzupełnienia brakujących zębów:

1) Na skutek przechylania zębów w kierunku luki powstają przerwy między zębami - nieestetyczne diastemy, sprzyjające stanom zapalnym dziąsła.
2) Wyzwalane podczas żucia pokarmów siły powodują przekrzywianie się zębów w kierunku luki. Dochodzi do zaburzenia symetrii uśmiechu.
3) Nieobciążona kość wyrostka zębodołowego w miejscu po usuniętym zębie stopniowo ulega procesom atrofii. Proces ten pociąga za sobą zanik dziąsła, a dłuższej perspektywie czasu stać się może przeszkodą w wykonaniu estetycznego uzupełnienia protetycznego. Zbyt mała ilość kości uniemożliwia umieszczenie implantu. Niezbędnym staje się zabieg regeneracji kości oraz tkanek miękkich.
4) Na skutek braku kontaktu z utraconym zębem, ząb przeciwstawny w szczęce systematycznie się wysuwa, staje się przeciążony (węzeł urazowy), co doprowadza do jego silnego rozchwiania, a w konsekwencji do usunięcia.
5) Skutkiem tych wszystkich przemieszczeń jest powstanie nieprawidłowego zgryzu, który może doprowadzić do zmian w stawie skroniowo-żuchwowym..

STOSOWANE INNOWACJE W LECZENIU CHIRURGICZNYM
Stomatolodzy pracujący w Stomatologii Cichoń stosują komputerowy system znieczulenia miejscowego - The Wand - gwarantujący pacjentom bezboleśnie podane znieczulenie, dobrane w odpowiedniej, indywidualnej dawce.

Personel pracuje na najbardziej efektywnym, piezoelektrycznych sprzęcie do cięcia kości – PIEZOSURGERY. O wyborze tego urządzenia zadecydowała jego unikalna cecha: możliwość precyzyjnego cięcia tkanek twardych, bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich. Dzięki technologii ultradźwiękowej w trakcie cięcia nie wydziela się nadmierna ilość niekorzystnego ciepła, a kość nie ulega prowadzącemu do martwicy przegrzaniu.

Podczas zbiegów chirurgicznych używany jest laser diodowy firmy KAVO skutecznie zmniejszający bolesność pozabiegową oraz przyspieszający gojenie tkanek.

Przypominamy że warunkiem powodzenia leczenia i zachowania gwarancji jest wykonywanie w naszych gabinetach wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy.


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu