Flags pl en
Diagnostyka

Diagnostyka jest wstępnym i niezwykle istotnym etapem każdego procesu leczniczego


Pracownia rentgenodiagnostyki w Stomatologii Cichoń została w pełni wyposażona w najnowocześniejsze, emitujące minimalną ilość promieniowania urządzenia diagnostyczne, jakim jest aparat do badań tomograficznych z obrazowaniem 3D (tomografia komputerowa) - GXDP-700 S.


Lekarz może wykonać symulację leczenia implantologicznego, regeneracji kości, podniesienia zatok oraz zarejestrować przebieg ważnych struktur, takich jak nerwy czy naczynia. Dodatkowo pracownia została wyposażona w Panoramiczny aparat rentgenowski GXDP-300 Gendex do zdjęć pantomograficznych. Urządzenie umożliwia wykonanie najwyższej jakości zdjęć.


Ponadto gabinety są zaopatrzone w aparaty do zdjęć wewnątrzustnych EXPERT DC, przy pomocy których stomatolog uzyskuje dokładny obraz zęba - korony, korzenia wraz z kanałami oraz otaczających go tkanek.


Urządzenia te pozwalają wykryć wszelkie zmiany w otaczających zęba tkankach.


Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w celu kontroli aktualnego stanu tkanek pacjenta, jak również na potrzeby leczenia endodontycznego, chirurgicznego lub implantologicznego.Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu