Flags pl en
Gwarancja
Zabiegi wykonywane w naszych gabinetach objęte są gwarancją:

Na usługi stomatologiczne z zakresu stomatologii zachowawczej – 1 rok
Na usługi stomatologiczne z zakresu protetyki – 2 lata
Na implanty stomatologiczne – dożywotnia gwarancja

Warunki gwarancji:
 • wykonywanie pełnej higienizacji jamy ustnej minimum co 6 miesięcy,
 • odbywanie wizyt kontrolnych u lekarza specjalisty minimum co 6 miesięcy,
 • utrzymywanie odpowiedniej higieny jamy ustnej.

W przypadku, gdy do miesiąca czasu od założenia wypełnienia ząb musi zostać przeleczony kanałowo, pacjent pokrywa jedynie koszty leczenia kanałowego.

Gwarancja nie obejmuje:
 • prac tymczasowych, prowizoriów (koron tymczasowych, protez natychmiastowych),,
 • prac wykonywanych na wyraźne polecenie pacjenta, w przypadku gdy lekarz doradza korzystniejsze funkcjonalnie i estetycznie rozwiązanie,
 • uszkodzeń powstałych na skutek uzupełnienia tylko części braków zębowych, wbrew zaleceniom lekarza,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku urazów mechanicznych oraz naturalnego zaniku kości.



Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.pl



Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu