Flags pl en

Implanty zębów Kraków

Implanty Kraków

IMPLANTY ZĘBÓW - PODSTAWOWE INFORMACJE

Implant stomatologiczny jest fundamentem, na którym dokonuje się odbudowy protetycznej brakującego zęba. Jest niejako sztucznym korzeniem, wprowadzanym w miejsce powstałe po usuniętym zębie. Funkcjonalnie odbudowany na implancie ząb jest najbardziej podobnym do naturalnego zęba zastępstwem. Implanty wykonane są z czystego tytanu, materiału niezwykle wytrzymałego i traktowanego przez organizm jak naturalną tkankę.

IMPLANTY ZĘBÓW - WSKAZANIA

Implanty zębów stosuje się w celu uzupełnienia braków zębowych, od pojedynczego braku zęba, aż po pełne bezzębie.

IMPLANTY ZĘBÓW - STOSOWANE ROZWIĄZANIA

Zabieg implantacyjny polega na wprowadzeniu implantu w wyrostek zębodołowy. W zależności od ilości wprowadzanych implantów zabieg trwa zwykle od 20 minut do 3 godzin. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, jest zatem całkowicie bezbolesny i bezpieczny.
Ze względu na ilość wymaganych wizyt implantację podzielić można na:

Implantację natychmiastową

Podczas jednej wizyty lekarz implantolog usuwa ząb, a w jego miejsce wprowadza implant. Zabieg ten nie jest możliwy we przypadku słabych warunków kostnych. Decyzję o rodzaju implantacji podejmuje lekarz.

Implantację czasową

W przypadku, gdy ekstrakcja zęba wymagała usunięcia zbyt dużej ilości kości, aby móc wprowadzić w jego miejsce implant, tkanka kostna zostaje odbudowana z użyciem biomateriału. Sztuczna kość zostaje umieszczona w miejscu usuniętej wraz z korzeniem tkanki kostnej. Po upływie tego czasu można przeprowadzić zabieg implantacji.
Po zabiegu implantacji, przez okres od 3 do 6 miesięcy następuje proces osteointegracji, czyli zrastania się implantu z naturalną kością. Po tym czasie implant jest unieruchomiony i świetnie zintegrowany z tkanką kostną.

Podsumowując, implant zostaje wprowadzony bezpośrednio po ekstrakcji w przypadku, gdy istnieje wystarczająca ilość kości na statyczne osadzenie go. Jeśli, po wykonaniu Tomografii komputerowej, lekarz oceni iż ilość kości nie jest wystarczająca do wszczepienia implantu (najczęściej na skutek upływu zbyt długiego czasu od utraty zęba do momentu zabiegu), bedzie musiał być wykonany zabieg regeneracji kości.

W każdym z wyżej opisanych przypadków pacjent po zabiegu zaopatrzony zostaje się w koronę tymczasową (prowizorium), niezbędną w sytuacji, kiedy implantacja odbywała się w odcinkach ważnych estetycznie i funkcjonalnie.

Po okresie osteointegracji, kiedy nowy korzeń jest już ustabilizowany w kości, dokonuje się odsłonięcia implantu. Śruba zamykająca zostaje zastąpiona śrubą gojącą, wspomagającą proces gojenia się błony śluzowej w okolicy implantu. Po upływie około 10 dni można pobrać wyciski pod pracę protetyczną i przystąpić do odbudowy zęba poprzez łącznik i koronę. Współczesna stomatologia estetyczna oferuje szereg rozwiązań, które odpowiednio dobrane do sytuacji pacjenta, dają niepowtarzalny efekt funkcjonalny oraz wizualny.

W Stomatologii Cichoń stosujemy implanty zębowe szwajcarsko-szwedzkiej firmy Nobel BioCare, oferującej innowacyjne rozwiązania implantoprotetyczne. Nobel Biocare to ogromny asortyment implantów dentystycznych dla wszystkich wskazań, typów kości i protokołów chirurgicznych, spełniający wymogi pacjenta na każdym poziomie i w wybranym przez niego sposobie leczenia.Implanty zębowe


IMPLANTY ZĘBOWE - DIAGNOSTYKA

Przed wykonaniem zabiegu implantacji każdy pacjent proszony jest o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza stanu zdrowia. Wykonane zostaje również zdjęcie pantomograficznege (RTG) oraz, w niektórych przypadkach, tomografia komputerowa (CT). Na ich podstawie lekarz ocenia stan kości i podejmuje decyzję o metodzie leczenia. Następnie lekarz chirurg przeprowadza badanie fizykalne oraz analizuje kwestionariusz stanu zdrowia.

IMPLANTY ZĘBOWE - PRZEBIEG LECZENIA


Implanty zębów Kraków


Implanty zębowe Kraków


Pacjent decyduje o jakości pracy protetycznej. Może zdecydować się na wysoce estetyczną, pełnoceramiczną pracę protetyczną lub pracę na podbudowie metalowej. Oba systemy są bardzo wytrzymałe, różnią się wyłącznie efektem estetycznym. Prace metaloceramiczne polecane są głównie w odcinkach bocznych i tylnych.

IMPLANTY ZĘBOWE - ZALECENIA PO LECZENIU- INSTRUKCJE DLA PACJENTA

Zabieg implantacyjny może być przeprowadzony w znieczuleniu miejscowym lub w sedacji.
Poniższe zalecenia dotyczą poszczególnych sytuacji.

Przed zabiegiem implantacji w znieczuleniu miejscowym, pacjent na około dwie godziny przed zabiegiem powinien spożyć posiłek, aby nie zasłabnąć pod wpływem potencjalnego stresu podczas zabiegu.

W przepadku zabiegu wykonywanego w sedacji, przed zabiegiem nie należy spożywać posiłków do 6 godzin, ani pić do 4 godzin.

Po zabiegu, zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i w sedacji, z zastosowaniem miejscowego znieczulenia, należy:

 • trzymać zagryziony tampon przez około godzinę po zabiegu
 • okolicę implantowaną okładać lodem do późnych godzin wieczornych (również następnego dnia)
 • dwie godziny po zabiegu ssać kostkę lodu celem maksymalnego wychłodzenia jamy ustnej
 • nie spożywać żadnych ciepłych posiłków


Przez około 4 tygodnie po zabiegu implantacji nie wolno gryźć okolicą implantowaną twardych pokarmów oraz należy utrzymywać niezwykle staranną higienę jamy ustnej.

IMPLANTY ZĘBOWE - PROFILAKTYKA

W większości przypadków ciężko mówić o skutecznej profilaktyce zapobiegającej utracie zębów. Zabiegi implantacyjne często poprzedzają wypadki, nieprawidłowy rozrost szczęki i żuchwy lub źle przeleczone zęby. Pamiętać jednak należy, że o zęby trzeba dbać nie tylko poprzez szczotkowanie zębów. Niezbędne są okresowe wizyty w profesjonalnym gabinecie stomatologicznym, pozwalające wcześnie wykrywać próchnicę a tym samym zmniejszyć ryzyko utraty zębów.

Przypominamy, że warunkiem powodzenia leczenia i zachowania gwarancji jest odbywanie w naszych gabinetach wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy.


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu