Flags pl en

Protetyka Kraków – licówki, korony, mosty, protezy


Protetyka to dział stomatologii pozwalający na dokładną rekonstrukcje braków zębowych w obrębie jamy ustnej. Dzisiejsza protetyka oferuje ogromny zakres możliwości, a uzupełnienia protetycznie nie odróżniają się od naturalnego uzębienia. Na leczenie protetyczne nigdy nie jest za późno. Utrata w młodym wieku zęba stałego oznacza szereg zmian w całym układzie zębowo – szczękowo – twarzowym. Podjęte w odpowiednim momencie leczenie protetyczne pozwala zahamować szereg negatywnych zmian (przemieszczanie się i ruchomość zębów czy wydłużanie się ich koron) oraz zachować młody wygląd i piękny uśmiech na długie lata!

Leczenie protetyczne ma zastosowanie w przypadku braku pojedynczego zęba, kilku zębów, jak również przy całkowitym bezzębiu. Dzięki protetyce można niwelować defekty estetyczne, korygować kształt, ustawienie i kolor zębów. Aby osiągnąć w pełni perfekcyjny efekt finalny, odbudowa protetyczna bywa poprzedzona leczeniem periodontycznym, ortodontycznym lub chirurgicznym.

Warto podkreślić, iż implantologia jest w ostatnim czasie najbardziej popularną dziedziną poprzedzającą leczenie protetyczne. Dzięki wprowadzeniu implantów uzyskujemy statyczną bazę pod pewniejsze, bardziej komfortowe i wysoce estetyczne odbudowy protetyczne.

W Stomatologii Cichoń oferujemy prace protetyczne na najwyższym, światowym poziomie. Braki zębowe uzupełniane są zarówno rozwiązaniami ruchomymi (wyjmowane protezy: akrylowe, szkieletowe i inne), jak poprzez stałe (korony, licówki, mosty). Coraz popularniejsze stają się również prace łączące te dwa rozwiązania, czyli protezy na zatrzaskach lub teleskopach.

STOSOWANE ROZWIĄZANIA


LICÓWKI

Licówki Kraków Licówka to estetyczna nakładka, dzięki której nadaje się zębowi pożądany kształt, wielkość oraz odcień. Licówki mocowane są od wargowej i policzkowej, widocznej strony naturalnego zęba. Przednia powierzchnia zęba jest wcześniej minimalnie szlifowana, aby zachować proporcje, gdyż licówki zwiększają objętość zęba, na które są nakładana. Najbardziej polecane są licówki wykonane z porcelany, ponieważ materiał ten najdłużej zachowuje najwyższej jakości walory estetyczne. Licówki stosuje się głównie u pacjentów, którzy chcą zmienić kształt zębów lub pozbyć się przebarwień. Bardzo często licówki korygują również zęby uszkodzone wskutek urazów mechanicznych. Nałożenie licówek jest bezbolesnym i stosunkowo łatwym zabiegiem, pozwalającym w niektórych przypadkach uniknąć długiego i kosztownego leczenia ortodontycznego.

Przed założeniem licówek zęby muszą być wyleczone, oczyszczone z kamienia oraz ewentualnie wybielone. Ważne jest określenie w wywiadzie lekarskim wszelkich przeciwskazań (np.: uporczywe zgrzytanie zębami). W celu wybrania optymalnej dla pacjenta metody, niezbędna jest konsultacja z lekarzem protetykiem.

KORONA

W przypadku, gdy pacjent utracił naturalną koronę zęba najlepszym rozwiązaniem jest korona protetyczna. Wiernie odtwarza anatomiczny kształt zęba zniszczonego przez zaawansowaną próchnicę, złamanego lub leczonego kanałowo, jednocześnie go wzmacniając. Umożliwia korektę kształtu, koloru oraz jego ustawienia w łuku zębowym. Przed nałożeniem korony ząb musi poddany być oszlifowaniu. Pobierane są wyciski protetyczne, na podstawie których w laboratorium protetycznym wykonywana jest idealnie anatomiczne korona wraz z dopasowanym do pozostałych zębów odcieniem koloru. Na kolejnej wizycie pacjent może osądzić walory estetyczne oraz funkcjonalne osadzonej korony.

Protetyka Kraków – licówki, korony, mosty, protezyony, mosty, protezy

MOSTY

W przypadku utraty większej ilości zębów popularnym rozwiązaniem są mosty, czyli połączone ze sobą korony. Zapewniają przywrócenie utraconej estetyki oraz funkcji żucia. Najbardziej optymalną metodą dla uzupełnienia braku jednego zęba jest wykonanie trzypunktowego mostu (3 połączone ze sobą korony), wspartego na sąsiednich, oszlifowanych w odpowiedni sposób zębach. Porównując jednak metodę tę do wszczepienia implantu i osadzenie na nim łącznika i korony, jest to opcja bardziej inwazyjna, gdyż wymaga oszlifowania nierzadko zdrowych zębów. Stosując implanty zębowe zastępujemy utracone korzenie zębów, dzięki czemu zatrzymujemy w tym miejscu proces zaniku tkanki kostnej.

Protetyka Kraków – licówki, korony, mosty, protezyony, mosty, protezy

Korony i mosty ceramiczne wykonywane są na podbudowie metalowej (stal, złoto, tytan) oraz na podbudowie bezmetalowej, z zastosowaniem cyrkonu lub aluminy. Dobór odpowiedniej metody w głównej mierze zależy od pożądanego końcowego efektu estetycznego. W odcinkach przednich stosuje się głównie korony pełnoceramiczne, bezmetalowe, gdyż tylko one idealnie odzwierciedlają naturalny kolor i przezierność zęba. Korony takie wykonujemy w systemie PROCERA lub w innowacyjnym systemie EMAX. Przy zastosowaniu tradycyjnych koron porcelanowych z podbudową metalową minusem jest możliwe wystąpienie szarej linii w obszarze styku korony z dziąsłem.

PROTEZY


Ze względu na rodzaj umocowania protezy można kwalifikować w następujący sposób:

- PROTEZY RUCHOME - uzupełnienia protetyczne tego typu mogą być zakładane i zdejmowane przez pacjenta. Gama protez ruchomych jest bardzo szeroka. W Stomatologii Cichoń dostępne są m.in. protezy akrylowe czy szkieletowe

- PROTEZY STAŁE - uzupełnienia protetyczne permanentnie, trwale osadzone na zębach bądź implantach.

WAŻNA INFORMACJA
W przypadku, gdy pacjent nosi od dłuższego czasu protezę ruchomą i doszło do znacznego zaniku podłoża kostnego, a tym samym proteza nie zapewnia odpowiedniego komfortu, proponujemy wszczepienie 2 implantów pozwalających utrzymać protezę.

Pozostałe rozwiązania stosowane w Stomatologii Cichoń:


Metoda All-on-4
Polega na wszczepieniu 4 implantów i osadzeniu na nich protezy wykonanej z najwyższej jakości materiałów dentystycznych. Technika ta może być z powodzeniem stosowana w bardzo trudnych przypadkach stomatologicznych, z dużym zanikiem kości. Stosowana jest w żuchwie.

Metoda All-on- 6
Polega na wszczepieniu 6 implantów i osadzeniu na nich protezy wykonanej z najwyższej jakości materiałów dentystycznych. Technika ta może być z powodzeniem stosowana w bardzo trudnych przypadkach stomatologicznych. Stosowana w szczęce górnej oraz żuchwie.

Najwyższy komfort oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności i estetyki z zastosowaniem mostów ceramicznych wymaga wprowadzenia 8 implantów w szczęce i 6 implantów w żuchwie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Licówki, Korony i mosty

Czym jest łącznik protetyczny i w jakim celu się go stosuje?

Łącznik protetyczny, jest częścią łączącą koronę z implantem. Jest przykręcany do implantu i pełni funkcję filaru protetycznego. W Stomatologii Cichoń najczęściej stosowane są indywidualnie dopasowywane łączniki. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką estetykę i pełną funkcjonalność. Łączniki wykonuje się z tytanu lub cyrkonu.


Przypominamy, że warunkiem powodzenia leczenia oraz zachowania gwarancji jest odbywanie wizyt kontrolnych w naszych gabinetach minimum co 6 miesięcy.


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu