Flags pl en
Leczenie - Odbudowa kostna

PODSTAWOWE INFORMACJE
Najczęstszym utrudnieniem przy planowanej implantacji jest zbyt mała ilość tkanki kostnej, w której stabilnie umiejscowiony ma zostać implant. Rozwój chirurgii stomatologicznej, nowoczesne technologie i innowacyjne materiały z powodzeniem pozwalają zwiększyć objętość tkanki kostnej do odpowiednich rozmiarów. Wprowadzenie implantu i odtworzenie na nim brakującego zęba stało się wykonalne zatem również u osób, u których zmiany wydawały się nieodwracalne.

WSKAZANIA
Uzupełnienie braków tkanek kostnych wskazane jest w przypadku:
 • zaniku kości po ekstrakcji zębów
 • niedoboru kości, spowodowanych na przykład długoczasowym noszeniem protez ruchomych
 • uwarunkowań genetycznych
 • osteoporozy pomenopauzalnej i starczej oraz zaburzeń gospodarki wapniowo– fosforanowej


STOSOWANE ROZWIĄZANIA
Podczas zabiegu odbudowy kostnej lekarz wykorzystuje kość własną pacjenta (autoprzeszczepy) lub specjalne biomateriały kościotwórcze.
Decyzja o wybranej metodzie leczenia zostaje podjęta przez lekarza po wizycie konsultacyjnej.

DIAGNOSTYKA
W celu określenia poziomu zaawansowania zaniku kostnego u pacjenta wykonuje się zdjęcie pantomograficzne (RVG), a we wskazanych przypadkach badanie tomograficzne (CT).

PRZEBIEG LECZENIA
Zabieg Sterowanej Regeneracji Kości polega na zwiększeniu jej ilości w rekonstruowanym docelowo pod implanty miejscu. W okolicy zaniku kości wprowadza się pod dziąsło specjalny materiał kościozastępczy, będący matrycą dla kostnej regeneracji i przebudowy własnej kości pacjenta. Pokrywa się go specjalną membraną zatrzymującą proces wrastania w nadbudowującą się tkankę tkanek miękkich. Zapoczątkowany proces tożsamy jest z naturalnym zrastaniem się dwóch części złamanej kości. Po upływie kilku miesięcy kość pacjenta spaja się całkowicie ze strukturą bio-materiału, zwiększając objętość nowej, naturalnej kości.

ZALECENIA PO ZABIEGU
Należy:
 • trzymać zagryziony opatrunek chirurgiczny przez około godzinę po zabiegu
 • okładać lodem okolicę pozabiegową do późnych godzin wieczornych (również następnego dnia)
 • nie przyjmować żadnych ciepłych i twardych posiłków w dniu zabiegu
 • ograniczyć aktywność fizyczną w ciągu pierwszych dni po zabiegu

PROFILAKTYKA
W przypadku zaniku kostnego wynikającego z predyspozycji genetycznych nie jest łatwo mówić o profilaktyce. Jednakże, zdecydowana większość zaników spowodowana jest brakiem pojedynczych zębów lub długotrwałym noszeniem protez ruchomych. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsza implantacja.

Przypominamy że warunkiem powodzenia leczenia i zachowania gwarancji jest odbywanie w naszych gabinetach wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy.


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu