Flags pl en
Sedacja wziewna - Master Flux Plus
Master
Stres przed zabiegami stomatologicznymi może z czasem przerodzić się w dentofobię i zniechęcić do leczenia stomatologicznego nawet na całe życie. Sedacja wziewna z użyciem mieszaniny gazów, w postaci podtlenku azotu oraz tlenu to bezpieczna i przyjemna metoda pozwalającej zapomnieć o strachu przed leczeniem. Metoda ta jest powszechnie akceptowana i przyjmowana z entuzjazmem przez pacjentów obawiających się wizyt stomatologicznych. Sedacja wziewna wywołuje stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta świadomości i podstawowych odruchów. Pacjent reaguje na polecenia lekarza, jest w stanie mówić, chociaż jego świadomość może być częściowo ograniczona. System sedacji wziewnej wyróżnia bezpieczeństwo, niezawodność oraz łatwość obsługi potrzebnej do bezstresowego leczenia zarówno dla pacjenta, jak i lekarza.
U kogo stosujemy sedację wziewną?
 • u osób wrażliwych na ból
 • u dzieci i dorosłych odczuwających silny lęk przed leczeniem
 • u dzieci i dorosłych z nadpodudliwościa nerwową
 • u osób, które mają odruch wymiotny

Przeciwwskazania do stosowania sedacji wziewnej podtlenkiem azotu:
 • infekcje górnych dróg oddechowych, przerost migdałków, przeziębienie
 • choroby płuc
 • I trymestr ciąży
 • choroby psychiczne oraz przyjmowanie silnych leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych,
 • narkomania,
 • choroba alkoholowa (również zaleczona - po zabiegu może dojść do nawrotu choroby),
 • stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis,
 • zapalenie ucha, implant ślimakowy,
 • wada serca,
 • spożycie posiłku bezpośrednio przed zabiegiem,
 • brak współpracy ze strony pacjenta.

Zalecenia dla osób chcących się poddać się sedacji wziewnej podtlenkiem azotu:
 • nie należy spożywać posiłków co najmniej przez 2 godziny a najlepiej 3 godziny przed zabiegiem
 • dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej - rodzica lub prawnego opiekuna,
 • nie należy pić alkoholu w dniu zabiegu,
 • według piśmiennictwa pacjent po 30 minutach od zakończenia zabiegu może prowadzić pojazdy mechaniczne, jednak ze względu na bezpieczeństwo naszych pacjentów zalecamy aby w dniu wykonywania sedacji nie prowadzić pojazdów mechanicznych.

Jak reaguje organizm na podanie podtlenku azotu? Master
 • Można odczuwać lekkie mrowienie języka lub palców
 • zmniejszony strach oraz napięcie lękowe
 • zachowana jest świadomość pacjenta (pacjent sam podtrzymuje otwarcie ust
 • zachowany jest odruch kaszlowy
 • zachowany jest kontakt wzrokowy i słowny (może być opóźniony).
 • może wystąpić większa wrażliwość na dźwięki
 • mogą wystąpić marzenia senne
Master Flux Plus jest jedynym urządzeniem do sedacji całkowicie opracowanym i wyprodukowanym we Włoszech. Wszystkie części produkowane są przez firmę Tecno Gaz, podlegają skrupulatnej, indywidualnej inspekcji dzięki czemu posiada medyczne certyfikaty CE, Master Flux jest urządzeniem medycznym klasy A.


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu