Flags pl en
Leczenie - Sinus Lift
PODSTAWOWE INFORMACJE
Zabieg podniesienia dna zatoki jest innowacyjnym osiągnięciem chirurgii stomatologicznej. Pozwala osobom, które jeszcze jakiś czas temu nie miały na to perspektyw, cieszyć się możliwością uzupełnienia braków zębowych z zastosowaniem implantów.
Zatoka szczękowa umiejscowiona jest nad górnymi zębami, a jej dno od korzeni zębów powinna oddzielać kilkunastomilimetrowa warstwa kości. Po ekstrakcji zębów kość wyrostka zębowego ulega zanikowi, a dno zatoki obniża się. Brak wystarczającej ilości kości jest podstawowym problemem, jeśli pacjent planuje uzupełnić braki zębowe implantami.

WSKAZANIA
Podniesienie dna zatoki szczękowej (Sinus Lift) jest zabiegiem zaliczanym do zabiegów przedimplantacyjnych. Szeroko stosowany, celem wytworzenia nowej tkanki kostnej, pozwala na skuteczne wprowadzenie implantów w bocznym odcinku szczęki. Wykonanie go jest niezbędne, jeśli dno zatoki uległo obniżeniu, a niedostatek kości uniemożliwia stabilne osadzenie implantów. Zabieg ten wykorzystuje mechanizm sterowanej regeneracji kości. Polega na umieszczeniu biomateriału kościotwórczego pomiędzy dolną ścianą zatoki szczękowej a jej błoną śluzową, nad miejscem dotkniętym ubytkiem kości. Spłyceniu ulega dno zatoki, jednocześnie powiększając objętość tkanki kostnej.

Stosowane są dwie metody podnoszenia dna zatoki:
Podniesienie dna zatoki metodą otwartą
Zabieg ten jest bardziej inwazyjny, jednak pozwala na dużo skuteczniejszą odbudowę utraconej kości. Jest zabiegiem operacyjnym, podczas którego chirurg odsłania śluzówkę i wykonuje otwór w bocznej ścianie zatoki. Materiał kościozastępczy wprowadzony zostaje pod błonę śluzową dna zatoki, modelując jednocześnie jej podstawę. Zabieg przeprowadzony jest najczęściej na kilka miesięcy przed planowanym zabiegiem implantacji. Jednoczesna implantacja jest niemniej możliwa, jeśli wysokości wyrostka zębowego gwarantuje stabilizację wprowadzonych implantów.

Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą
Ten rodzaj zabiegu jest mniej inwazyjny i ulega szybszemu gojeniu, jednak niesie ze sobą możliwość uszkodzenia błony śluzowej zatoki. Chirurg nie ma, bowiem pełnej kontroli wzrokowej. Nie otwiera zatoki szczękowej, lecz wykorzystuje otwory wywiercone w tkance kostnej pod implanty. Stosuje się ją w przypadku, gdy jest potrzeba podniesienia dna zatoki w niewielkim zakresie. Błona śluzowa zostanie uniesiona i wypełniona kościozastępczym materiałem przez uzyskany otwór pod implant. Zabieg ten najczęściej jest połączony z równoczesnym wprowadzeniem implantu.


PRZEBIEG LECZENIA
Zabieg Sinus Lift powinien być poprzedzony bardzo wnikliwą diagnostyką radiologiczną, szczególnie w przypadku metody zamkniętej, ponieważ lekarz nie posiada dogodnej wzrokowej kontroli podczas zabiegu. Podstawą do określenia rodzaju zabiegu, do którego kwalifikuje się pacjent (metodą otwartą, czy mniej inwazyjną – zamkniętą) jest wykonanie zdjęcia pantomograficznego, pozwalającego określić grubość tkanki kostnej pod zatoką. W niektórych przypadkach pacjent powinien wykonać zdjęcie tomograficzne 3D.

INSTRUKCJE DLA PACJENTA PO ZABIEGU
Należy:
 • trzymać zagryziony opatrunek przez około godzinę po zabiegu.
 • okładać lodem miejsce zabiegu do późnych godzin wieczornych (również następnego dnia).
 • dwie godziny po zabiegu ssać kostkę lodu celem maksymalnego wychłodzenia jamy ustnej.
 • nie powinien palić co najmniej przez 24 godziny od zabiegu.
 • nie przyjmować żadnych ciepłych posiłków w dniu zabiegu.
 • nie gryźć twardych pokarmów przez około 4 tygodnie.
 • nie uprawiać sportów wysiłkowych przez około 2 tygodnie.
 • nie podnosić ciężkich rzeczy przez około 2 tygodnie.
 • starać się nie kichać zamykając przy tym nos.
 • zgłosić się na wizytę w razie silnego bólu, obrzęku lub innych niepokojących objawów utrzymujących się po zabiegu.
 • pamiętać o wizytach kontrolnych min. raz w roku wraz z wykonaniem zdjęcia panoramicznego.


PROFILAKTYKA
Po usunięciu zęba powinno się jak najszybciej zastąpić brakujący korzeń implantem zębowym. Dzięki temu nie dojdzie do zaniku kości, uniemożliwiającego późniejsze zabiegi osadzenia implantów.

Przypominamy że warunkiem powodzenia leczenia i zachowania gwarancji jest odbywanie w naszych gabinetach wizyt kontrolnych minimum co 6 miesięcy.


Stomatologia CICHOŃ Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej,
30-108 Kraków, Marcina Borelowskiego-Lelewela 13,
Mapa dojazdu, tel. +48 (12) 294 11 00, E-mail: biuro@stomatologiacichon.plZgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stomatologia Bartosz Cichoń Kraków (30-108 ), Ul. Borelowskiego - Lelewela 13,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@stomatologiacichon.pl, tel. 795 400 638,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu