Flags pl en
Pracownia 3D

Poprawnie postawiona diagnoza ma kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia. Tomografia komputerowa (CT) zyskuje coraz większe zastosowanie w diagnostyce i kontroli leczenia. Dzięki zastosowaniu trójwymiarowego badania radiologicznego można lepiej zaplanować leczenie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Tomografia pozwala wykonać precyzyjne i natychmiastowe analizy struktur anatomicznych (tkanki kostne).


Zastosowanie tomografii komputerowej umożliwia:

  • Postawienie prawidłowej diagnozy oraz stałą kontrolę i pełną analizę postępującego leczenia
  • Wykonanie symulacji leczenia implantologicznego – określenie ilości tkanki kostnej, możliwości umiejscowienia implantu oraz dookreślenie jego wielkości
  • Dokładne obrazowanie sąsiednich struktur, umożliwiające ocenę zaawansowania procesów patologicznych, takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne.
  • Wykonanie pełnej diagnostyki kości szczęki, żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
  • Przestrzenna lokalizację zmian okołowierzchołkowych, niezbędna dla postawienia trafnej diagnozy w leczeniu endodontycznym.
  • Lokalizację zębów nadliczbowych oraz zatrzymanych (najczęściej "ósemek").

Dążąc do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług pracownia radiologiczna w Stomatologii Cichoń umożliwia wykonanie najwyższej jakości badań RTG wraz z rekonstrukcją trójwymiarową. Oferujemy wysokiej rozdzielczości badania tomograficzne szczęki, żuchwy, zatok obocznych nosa, stawów skroniowo - żuchwowych oraz mikrotomografię endodontyczną. Pracownia została wyposażona w tomograf 3D wiązki stożkowej GC DP – 700 SERIES. Producentem aparatu jest firma GENDEX, która nieustannie dąży do osiągniecia doskonałości w obrazowaniu, z zachowaniem minimalnej dawki promieniowania. Współpraca z lekarzem radiologiem pozwala uzyskać profesjonalny opis każdego badania tomograficznego.


Zasadą obowiązującą w czasie przebiegu badań radiograficznych jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Zgodnie z ową regułą, badania radiologiczne muszą być poprzedzone wywiadem lekarskim i wykonywane są zgodnie z potrzebami diagnostycznymi.
Według obowiązującego prawem, wykonanie zdjęcia panoramicznego lub badania tomograficznego możliwe jest tylko na podstawie skierowania od lekarza.
W przypadku braku skierowania, badanie możliwe jest po uprzedniej wizycie konsultacyjnej.


WZÓR Skierowania na badanie dla lekarza kierującego


Precyzyjność w wprowadzaniu implantu Przykładowa strona wyniku badania


Jak umówic się na badanie?

Na badanie można umówić się osobiście w Stomatologii Cichoń, drogą mailową lub telefoniczną

Pacjenci Stomatologii korzystają z priorytetowego ustalenia terminu badania.

Czas ekspozycji trwa około 15 sekund.


Podczas badania tomograficznego


Cennik

Badanie (CBCT)Pacjenci CentrumPacjenci
Tomografia szczęki i żuchwy (fi 8 cm, wys. 6 cm.) 300 zł 350 zł
Tomografia zatok obocznych nosa 280 zł 300 zł
Tomografia zatok i szczęki 280 zł 300 zł
Tomografia stawów skroniowo- żuchwowych 320 zł 350 zł
Mikrotomografia endodontyczna (fi 4cm, wys. 6 cm) 100 zł 120 zł
Tomografia szczęki lub tomografia żuchwy 180 zł 200 zł
Opis badania 80 zł 100 zł


Wykonany przez lekarza radiologa opis badania dostępny jest w przeciągu 7 dni roboczych. Istnieje możliwość umówienia się na bezpłatną wizytę z lekarzem, w celu omówienia wyników. Opis badania odebrać można osobiście w recepcji. Dokumentacja nie jest przesyłana pocztą tradycyjną ani e-mailem.