Flags pl en

Tomograf 3D

Badanie tomografii komputerowej, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, jest jednym z podstawowych badań, o szerokim spektrum zastosowania w medycynie. Doskonała rozdzielczość pozwala obrazować struktury kostne i otaczające je tkanki miękkie. Umożliwia ocenę ich stanu i stopień potencjalnych zmian chorobowych. Standardem postępowania staje się wykonanie tomografii przed każdym zabiegiem chirurgicznym.


Pracownia radiologiczna w Stomatologii Cichoń zapewnia możliwość wykonania najwyższej jakości badań RTG wraz z rekonstrukcją trójwymiarową. Przeprowadzane są badania tomograficzne szczęki, żuchwy, zatok obocznych nosa, stawów skroniowo - żuchwowych oraz mikrotomografia endodontyczna. Pracownia została wyposażona w tomograf 3D wiązki stożkowej GC DP – 700 SERIES. Producentem aparatu jest firma GENDEX, która od dziesięcioleci dąży do osiągania doskonałości w obrazowaniu, z zachowaniem minimalnej dawki promieniowania.


Możliwości oraz zalety badania:

  • uzyskanie idealnego odwzorowania 3D
  • wykonanie symulacji leczenia implantologicznego, regeneracji kości, podniesienia zatok oraz rejestracji przebiegu ważnych struktur (nerwy, naczynia)
  • dokładne obrazowanie sąsiednich struktur, umożliwiające ocenę zaawansowania procesów patologicznych, takich jak nowotwory, rozrosty nienowotworowe, procesy zapalne i inne.
  • wykonanie pełnej diagnostyki kości szczęki, żuchwy oraz stawów skroniowo-żuchwowych.
  • przestrzenna lokalizacja zmian okołowierzchołkowych, niezbędna dla postawienia trafnej diagnozy w leczeniu endodontycznym.

Zasadą obowiązującą w czasie przebiegu badań radiograficznych jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Zgodnie z ową regułą, badania radiologiczne muszą być poprzedzone wywiadem lekarskim i wykonywane są zgodnie z potrzebami diagnostycznymi.


Według obowiązującego prawem, wykonanie zdjęcia panoramicznego lub badania tomograficznego możliwe jest tylko na podstawie skierowania od lekarza.
W przypadku braku skierowania, badanie możliwe jest po uprzedniej wizycie konsultacyjnej.


Precyzyjność w wprowadzaniu implantu Przykładowa strona wyniku badania


Jak umówic się na badanie?

Na badanie można umówić się osobiście w Stomatologii Cichoń, drogą mailową lub telefoniczną